Почетна
Укидање печата

2019. година - Јавне набавке


* Нове јавне набавке налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
________
   Назив документа
Тип документа

Конкурсна документација - Услуге хибридне поште - услуге предштампе, израда коверата са повратницом, печатирање персоналну штампу, машинско инсертовање, уштампавање променљивих адресних података, сортирање, паковање и достављање података у електронском облику о статусу, односно датуму уручења пореске пошиљке за потребе Одсека локалне пореске администрације Градске управе Лозница .doc .pdf
 Деловодни број: 404-1-32/2019-III1   
 Позив за достављање понуда
.docx .pdf
 ЈН број: 01/2019    
 Датум пријема и објаве: 04.01.2019. године   
 
Одлука о додели уговора
.docx  
  Деловодни број: 404-1-32/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 22.01.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-1-32/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 08.02.2019. године   
     

Конкурсна документација - Израда пројектне документације - План детаљне регулације гробље у Тршићу Плана детаљне регулације блока "Гимназија" између улица Пашићева, Трг Јована Цвијића, Гимназијске и Реке Штире у Лозници (хидротехничка и електротехничка инфраструктура).docx .pdf
 Деловодни број: 404-2-79/2019-III1-4 
  
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 02/2019   
 Датум пријема и објаве: 08.01.2019. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-2-79/2019-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 04.02.2019. године   
 
Одлука о додели уговора.docx  
  
Деловодни број: 404-2-79/2019-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 19.02.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  

Деловодни број: 404-2-79/2019-III1-

   
 Датум пријема: 13.03.2019. године, објаве: 14.03.2019. године   
     
– Конкурсна документација - Израда пројектне документације - Измена и допуна ПДР зона III Лагатор у Лозници
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-3-80/2019-III1   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 03/2019   
 Датум пријема и објаве: 09.01.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-80/2019-III1-5   
 Датум пријема: 25.01.2019. године, објаве: 28.01.2019. године   
 
Одговори на постављена питања
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-80/2019-III1-6   
 Датум пријема: 31.01.2019. године, објаве: 01.02.2019. године   
 
Одлука о додели уговора.docx  
  Деловодни број: 404-3-80/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 19.02.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-80/2019-III1   
 Датум пријема: 13.03.2019. године, објаве: 14.03.2019. године   
     

Конкурсна документација - Израда пројектне документације - Измена и допуна Просторног плана града Лознице
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-4-81/2019-III1 
  
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 04/2019   
 Датум пријема и објаве: 09.01.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-4-81/2019-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 21.01.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-4-81/2019-III1-7   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-4-81/2019-III1-6   
 Датум пријема: 31.01.2019. године, објаве: 01.02.2019. године   
 
Одлука о додели уговора.docx  
  Деловодни број: 404-4-81/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 19.02.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-4-81/2019-III1   
 Датум пријема: 13.03.2019. године, објаве: 14.03.2019. године   
     

Конкурсна документација - Радови на одржавању локалних некатегорисаних путева и улица на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-5-100/2019-III1   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 05/2019   
 Датум пријема и објаве: 11.01.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-5-100/2019-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 14.01.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-5-100/2019-III1-6   
  Датум пријема: 25.01.2019. године, објаве: 28.01.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-5-100/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 30.01.2019. године   
 
Одговори на питања
.doc .pdf
  
Деловодни број: 404-5-100/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 01.02.2019. године   
 
Одлука о додели уговора.docx  
  Деловодни број: 404-5-100/2019-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 19.02.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-5-100/2019-III1-13   
 Датум пријема: 04.03.2019. године, објаве: 05.03.2019. године   
     

Конкурсна документација - Услуге телевизијског преноса седница Скупштине града Лознице и остале медијске услуге
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-6-06-02/2019-III   
 Позив за пружање услуга
.docx .pdf
 ЈН број: 06/2019   
 Датум пријема и објаве: 23.01.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-6-06-43-02/2019-11   
 Датум пријема и објаве: 08.02.2019. године   
     

Конкурсна документација - Набавка тонера за потребе Градске управе Лозница
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-7-162/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 07/2019   
 Датум пријема и објаве: 28.01.2019. године   
 
Одлука о додели уговора.docx .pdf
  Деловодни број: 404-7-162/2019-III1-7   
 Датум пријема: 11.02.2019. године, објаве: 12.02.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-7-162/2019-III1-9   
 Датум пријема: 25.02.2019. године, објаве: 26.02.2019. године   
     

Конкурсна документација - Набавка добара за одржавање јавне расвете на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-8-196/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 08/2019   
 Датум пријема и објаве: 01.02.2019. године   
 
Одлука о додели уговора.docx  
  Деловодни број: 404-8-196/2019-III1-7   
 Датум пријема: 06.03.2019. године, објаве: 06.03.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-8-196/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 01.04.2019. године   
     

Конкурсна документација - Текуће поправке и одржавање зграде Градске управе (унутрашњи простор)
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-9-234/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 09/2019   
 Датум пријема: 06.02.2019. године, објаве: 07.02.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-9-234/2019-III1-4   
 
Обавештење о продужетку рока
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-9-234/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 14.02.2019. године   
     

Конкурсна документација - Услуге оглашавања и маркетинга
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-10-268/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 10/2019   
 Датум пријема и објаве: 19.02.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-10-268/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 27.03.2019. године   
     

Конкурсна документација - Извођење радова на постављању против пожарних плоча на објекту "Бамби" у Лозници
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-12-325/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 12/2019   
 Датум пријема и објаве: 25.02.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-12-325/2019-III1-4   
 Датум пријема и објаве: 26.02.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-12-325/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 25.03.2019. године   
     

Конкурсна документација - Набавка електричне енергије за потребе основних и средњих школа у отвореном поступку
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-14-331/2019-III1-5   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 14/2019   
 Датум пријема и објаве: 26.02.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-14-331/2019-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 03.04.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc
 .pdf
  Деловодни број: 404-14-331/2019-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 03.05.2019. године   
     

Конкурсна документација - Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку у лож уље, топловода и топлотних подстаница у оквиру објекта опште болнице Лозница по систему "кључ у руке"
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-11-326/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 11/2019   
 Документација
   
 
Ситуациони план
  .pdf
 
Шема цевовода котларнице
  .pdf
 
Ситуација - траса топловода
  .pdf
 
Шема ТПС објекат 1 - хирургија
  .pdf
  
Идејно решење   
   
Главна свеска   
   
ИДР Лозница - главна свеска
  .pdf
   
Архитектура   
   
ИДР Лозница - свеска 1
  .pdf
   
Графика
  .dwg
   Хидротехника
   
   
ИДР хидротехничке документације
  .pdf
   Ситуација ВиК инсталације
  .pdf
   Основа котларнице ВиК
  .pdf
   Пресек кан. вертикале КВ1
  .pdf
   Детаљ одмуљна јама
  .pdf
   Водомерни шахт
  .pdf
   Надземни хидрант
  .pdf
   Опрема у хидрантском ормарићу
  .pdf
   Електроенергетика
   
    ИДР електроенергетске инсталације
(документ је спакован у .rar-у и подељен у два дела због прекорачења величине фајла за постављање - 10MB. Делове скинути а потом отпаковати заједно)
  .part1
.part2
    Предмер електро радова
  .pdf
    Графика
  .dwf
   Машинске инсталације
   
    ИДР машинске инсталације
(документ је спакован у .rar-у и подељен у два дела због прекорачења величине фајла за постављање - 10MB. Делове скинути а потом отпаковати заједно)
  .part1
.part2
    Графика 1
  .rar
    Графика 2
  .rar
   Елаборат ЛЛУ
  .pdf
  Услови
   
  
Локацијски услови
  .pdf
  ЕПС Дистрибуција
  .pdf
  ЈП "Србијаводе"
  .pdf
  МУП услови 1
  .pdf
  МУП услови 2
  .pdf
  Телеком
  .pdf
  ЈП "Водовод и канализација" Лозница
  .pdf
  ВиК траса водовода и канализације
  .pdf
  Прилог Елаборат
  .pdf
 ***комплетне прилоге можете скинути са линка: https://drive.google.com/open?id=1vVtuJVQbtIs3H1NjEMtvEzEnNgyoBTN0
   
 Датум пријема и објаве: 01.03.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-326/2019-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 12.03.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-326/2019-III1-6   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-326/2019-III1-7   
 Датум пријема: 22.03.2019. године, објаве: 25.03.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-326/2019-III1-8   
 
Обавештење о продужетку рока
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-326/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 27.03.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-326/2019-III1-10   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-326/2019-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 29.03.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-326/2019-III1-13   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-326/2019-III1-13   
 Датум пријема и објаве: 01.04.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-326/2019-III1-14   
 Датум пријема и објаве: 04.04.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-326/2019-III1-15   
 Датум пријема: 05.04.2019. године, објаве: 08.04.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-326/2019-III1-16   
 Датум пријема и објаве: 08.04.2019. године   
     

Конкурсна документација - Електрична енергија за потребе Градске управе
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-13-330/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 13/2019   
 Датум пријема: 04.03.2019. године, објаве: 05.03.2019. године   
 
Одлука о додели уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-13-330/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 22.03.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-13-330/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 22.04.2019. године   
     

Конкурсна документација - Израда пројектне документације - за изградњу фискултурне сале уз објекат "Гимназије" у Лозници
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-15-381/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 15/2019   
 Датум пријема и објаве: 07.03.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-15-381/2019-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 15.03.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-15-381/2019-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 28.03.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  
Деловодни број: 404-15-381/2019-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 03.05.2019. године   
     

Конкурсна документација - Израда пројектно-техничке документације за доградњу и реконструкцију Инфективног одељења, адаптацију и реконструкцију Одељења патологије, доградњу и реконструкцију Одељења онкологије и реконструкцију Објекта кухиње у Служби физијатрије
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-18-416/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 18/2019   
 Датум пријема и објаве: 14.03.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-18-416/2019-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 11.04.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-18-416/2019-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 03.05.2019. године   
     

Конкурсна документација - Израда пројектно-техничке документације за итградњу објекта дечије установе у Лозничком пољу - Лозница
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-19-418/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 19/2019   
 Датум пријема и објаве: 15.03.2019. године   
 
Одговор на питања
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-19-418/2019-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 21.03.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-19-418/2019-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 22.03.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-19-418/2019-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 25.03.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-19-418/2019-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 28.03.2019. године   
 
Одлука о додели уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-19-418/2019-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 25.04.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-19-418/2019-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 17.05.2019. године   
     

Конкурсна документација - Стручни надзор на санацији објекта Опште болнице Одељења интерно, грудно и психијатрија
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-16-399/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 16/2019   
 Датум пријема и објаве: 15.03.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-16-399/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 23.04.2019. године   
     

Конкурсна документација - Услуге дератизације на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-17-413/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 17/2019   
 Датум пријема и објаве: 15.03.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-17-413/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 18.04.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-17-413/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 08.05.2019. године   
     

Конкурсна документација - Изградња површина коловоза и паркинга блока између улица Београдска, Бранка Радичевића, Светог Саве, Булевара Доситеја Обрадовића и блока између улица Драгољуба Поповића, Светог Саве и Булевара Доситеја Обрадовића
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-20-427/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 20/2019   
 Датум пријема: 18.03.2019. године, објаве: 19.03.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.docx .pdf
  Деловодни број: 404-20-427/2019-III1-4   
 Датум пријема: 26.03.2019. године, објаве: 27.03.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-20-427/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 23.04.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-20-427/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 08.05.2019. године   
     

Конкурсна документација - Израда пројектно техничке документације за изградњу парковских јавних површина и блоковске саобраћајнице за паркирање - ГРАДСКА ПРОМЕНАДА У ЛОЗНИЦИ
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-21-430/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 21/2019   
 Датум пријема и објаве: 19.03.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-21-430/2019-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 22.03.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-21-430/2019-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 16.04.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-21-430/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 03.05.2019. године   
     

Конкурсна документација - Извођење радова и набавка парковског мобилијара
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-22-437/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 22/2019   
 Датум пријема и објаве: 21.03.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-22-437/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 08.04.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-22-437/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 22.04.2019. године   
     

Конкурсна документација - Електрична енергија за јавну расвету
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-23-441/2019-III1   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 23/2019   
 Датум пријема и објаве: 25.03.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-23-441/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 30.04.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-23-441/2019-III1-9   
 Датум пријема: 13.05.2019. године, објаве: 14.05.2019. године   
     

Конкурсна документација - Текуће поправке и одржавање светлосне саобраћајне сигнализације
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-24-443/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 24/2019   
 Датум пријема и објаве: 25.03.2019. године   
 
Одлука о додели уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-24-443/2019-III1-7   
 Датум пријема: 05.04.2019. године, објаве: 08.04.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-24-443/2019-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 12.04.2019. године   
     

Конкурсна документација - Набавка добара - мотоцикла
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-25-444/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 25/2019   
 Датум пријема и објаве: 25.03.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-25-444/2019-III1-4   
 Датум пријема и објаве: 04.04.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-25-444/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 17.04.2019. године   
     

Конкурсна документација - Услуге дезинсекције на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-26-447/2019-III1-2   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 24/2019   
 Датум пријема и објаве: 25.03.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-26-447/2019-III1-5   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-26-447/2019-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 29.03.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-26-447/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 30.04.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-26-447/2019-III1-9
   
 Датум пријема и објаве: 17.05.2019. године   
     

Конкурсна документација - Закуп билборда на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-27-468/2019-III1-3   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 27/2019   
 Датум пријема и објаве: 27.03.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-27-468/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 11.04.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-27-468/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 27.04.2019. године   
     

Конкурсна документација - Услуге физичко-техничког обезбеђења имовине и запослених зграде Градске управе града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-28-514/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 28/2019   
 Датум пријема и објаве: 02.04.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-28-514/2019-III1-5   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-28-514/2019-III1-6   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-28-514/2019-III1-7   
 Датум пријема: 05.04.2019. године, објаве: 08.04.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-28-514/2019-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 25.04.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-28-514/2019-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 08.05.2019. године   
     

Конкурсна документација - Извођење радова на постављању ограде на гробљу у Месној заједници Крајишници
.docx .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН МВ: 1/2019   
 Датум пријема и објаве: 08.04.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Број: 4/2019-016
   
 Датум пријема и објаве: 18.04.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 22.04.2019. године   
     

Конкурсна документација - Услуге социјалне заштите - лични пратилац детета
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-29-531/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 29/2019   
 Датум пријема и објаве: 09.04.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-29-531/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 23.04.2019. године   
     

Конкурсна документација - Радови на реконструкцији јавног осветљења - II фаза (замена постојећих светиљки са смарт лед светиљкама са LoRa WAN комуникационим модулом за даљинско управљање и контролу светиљки)
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-31-535/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 31/2019   
 Датум пријема и објаве: 10.04.2019. године   
 
Одговори на питања
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-31-535/2019-III1-5   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-31-535/2019-III1-6   
 
Обавештење о продужетку рока
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-31-535/2019-III1-7   
 Датум пријема: 06.05.2019. године, објаве: 07.05.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-31-535/2019-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 10.05.2019. године   
     

Конкурсна документација - Извођење радова и набавка парковског мобилијара - друга фаза
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-32-571/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 32/2019   
 Датум пријема и објаве: 12.04.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-32-571/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 30.04.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-32-571/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 08.05.2019. године   
     

Обавештење о покретању набавке - Набавка грађевинског материјала, намаештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинства
.doc .pdf
 Број публикације: RHP-W7-404-30-198/2019-I
   
 Тендерски досије
.rar
  
 Датум пријема и објаве: 15.04.2019. године   
 
Одлука о обустави поступка
  .pdf
  404-30-198/2019-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 17.05.2019. године   
     

Конкурсна документација - Контрола обављених третмана дезинсекције
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-33-575/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 33/2019   
 Датум пријема и објаве: 16.04.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-33-575/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 30.04.2019. године   
     

Конкурсна документација - Јавна набавка радова на текућем и капиталном одржавању објеката основних школа на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-34-575/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 34/2019   
 Датум пријема и објаве: 03.05.2019. године   
     

Конкурсна документација - Набавка услуга уступања људских ресурса
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-35-645/2019-III1-2   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 35/2019   
 Датум пријема и објаве: 10.05.2019. године   
     
Вести
21.Мај 2019.
Асфалтиран Стефановића пут
Асфалтирање улице Анте Богићевића, грађанима ...
20.Мај 2019.
Друга фаза радова на булевару ...
Након завршетка прве фазе реконструкције ...
14.Мај 2019.
Саопштење поводом одржане ...
Градски штаб за ванредне сиутације одржао је ...
10.Мај 2019.
Обележен Међународни дан ...
Трибина у оквиру пројекта „Спортом до ...
10.Мај 2019.
Отворен јубиларни 10. ...
Јубиларни 10. Туристички форум Србије, који је ...
27.Април 2019.
Одржана 31. седница Скупштине ...
На 31. седници Скупштине града Лознице, уз ...