Почетна
ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

2018. година - Јавне набавке


* Нове јавне набавке налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
________
  Назив документа
Тип документа

Конкурсна документација - Радови на одржавању локалних некатегорисаних путева на територији града Лознице .doc .pdf
 Позив за достављање понуда
.docx .pdf
 ЈН број: 01/2018    
 Датум: 04.01.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-1-4/2018-III1-7   
 Датум: 21.02.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-1-4/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 09.03.2018. године   
 
Одлука о измени уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-1-4/2018-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 30.03.2018. године   
     

Конкурсна документација - Израда пројектно-техничке документације за "Адаптацију и реконструкцију започетог објекта ХГБ - Хируршко гинеколошки блок и реконструкцију постојећег хируршко гинеколошког блока
.docx .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 02/2018   
 Датум: 10.01.2018. године   
 
Измена и допуна конкурсне документације.doc .pdf
 Датум: 12.01.2018. године   
 
Одговори на питања  .pdf
 Датум: 15.01.2018. године   
 
Одговори на питања  .pdf
 Датум: 24.01.2018. године   
 
Одлука о обустави поступка
  .pdf
  Деловодни број: 404-2-35/2018-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 28.02.2018. године   
     

Конкурсна документација - Унутрашње опремање Образовно културног центра у Тршићу - технолошка опрема кухиње и перионице
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 03/2018   
 Датум: 12.01.2018. године   
 
Допуна конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-5   
 Датум: 17.01.2018. године   
 
Измена и допуна конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-6   
 Датум пријема: 25.01.2018. године, објава: 26.01.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 26.01.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 01.02.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 01.02.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-10   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-11   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-12   
 Датум пријема: 05.02.2018. године, објаве: 06.02.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-13   
 Датум пријема и објаве: 06.02.2018. године   
  Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-14   
 Датум пријема: 10.02.2018. године, објаве: 12.02.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-17   
 Датум пријема: 06.03.2018. године, објаве: 07.03.2018. године   
 
Обавештење о поднетом захтеву.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-18   
 Датум пријема и објаве: 15.03.2018. године   
  Одлука о обустави поступка
  .pdf
 Деловодни 6poj : 404-3-43/2018-III1-21   
 Датум: 18.05.2018. roд.
   
 Одлука о додели уговора
  .pdf
 Деловодни 6poj : 404-30-858/2018-III1-11   
 Датум: 19.06.2018. roд.   
     

Конкурсна документација - Услуге хибридне поште - услуге предштампе, израда коверата са повратницом, печатирање персоналну штампу, машинско инсертовање, уштампавање променљивих адресних података, сортирање, паковање и достављање података у електронском облику о статусу, односно датуму уручења пореске пошиљке .doc
 .pdf
 Позив за достављање понуда
.docx
 .pdf
 ЈН број: 05/2018
 
  
 Датум: 16.01.2018. године
   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-5-60/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 01.02.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-5-60/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 06.03.2018. године   
     

Конкурсна документација - Набавка табли са називом улица и кућним бројевима
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 04/2018   
 Датум: 17.01.2018. године   
 
Допуна конкурсне документације  .pdf
 Датум: 18.01.2018. године   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  
Деловодни број: 404-4-59/2018-III1-7   
 
Одговори на постављена питања  .pdf
  
Деловодни број: 404-4-59/2018-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 25.01.2018. године    
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-4-59/2018-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 06.02.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-4-59/2018-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 19.02.2018. године   
     

Конкурсна документација - Сервер, рачунари и рачунарска опрема
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 06/2018   
 Датум: 19.01.2018. године   
 
Одлука о додели уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-6-81/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 01.02.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-6-81/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 05.02.2018. године   
     

Конкурсна документација - Геодетске услуге
.docx .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 07/2018   
 Датум пријема и објаве: 07.02.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-7-175/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 02.03.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-7-175/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 15.03.2018. године   
     

Конкурсна документација - Текуће поправке и одржавање јавне расвете
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 08/2018   
 Датум пријема и објаве: 08.02.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-8-190/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 28.02.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-8-190/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 09.03.2018. године   
     

Конкурсна документација - Радови на електро-енергетским објектима (стамбени објекти) у улици Планирана III, VII и IX на Лагатору
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 09/2018   
 Датум пријема: 09.02.2018. године, објаве: 12.02.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-9-195/2018-III1-5   
 
Обавештење о продужетку рока
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-9-195/2018-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 14.02.2018. године   
  Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-9-195/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 06.03.2018. године   
 
Одлука о измени одлуке  .pdf
  Деловодни број: 404-9-195/2018-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 03.04.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-9-195/2018-III1-14   
 Датум пријема: 10.05.2018. године, објаве: 11.05.2018. године   
     

Конкурсна документација - Набавка електричне енергије за потребе основних и средњих школа
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 Деловодни број: 404-10-227/2018-III1-5   
 ЈН број: 10/2018   
 Датум пријема и објаве: 20.02.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-10-227/2018-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 23.03.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-10-227/2018-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 03.05.2018. године   
     

Конкурсна документација - Електрична енергија за потребе Градске управе
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-11-250/2018-III1-4   
 ЈН број: 11/2018   
 Датум пријема: 22.02.2018. године, објаве: 23.02.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-11-250/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 08.03.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-250/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 02.04.2018. године   
     

Конкурсна документација - Услуге телевизијског преноса седница скупштине града Лознице и остале медијске услуге
.doc .pdf
 Позив за пружање услуга
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-12-06-17/18-24-4   
 ЈН број: 12/2018   
 Датум пријема и објаве: 07.03.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-12-06-17/2018-16-7   
 Датум пријема и објаве: 21.03.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-12-06-17/2018-16-11   
 Датум пријема и објаве: 23.03.2018. године   
     

Обавештење о покретању преговарачког поступка - Израда пројектно-техничке документације за "Адаптацију и реконструкцију започетог објекта ХГБ - Хируршко гинеколошког блока и реконструкцију постојећег хириршко гинеколошког блока
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-13-352/18-24-5   
 ЈН број: 13/2018   
 Датум пријема и објаве: 12.03.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-13-352/2018-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 26.03.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-13-352/2018-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 28.03.2018. године   
     

Конкурсна документација - Електрична енергија за јавну расвету
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-14-396/2018-III1   
 ЈН број: 14/2018   
 Датум пријема и објаве: 19.03.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-14-396/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 19.04.2018. године   
 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку  - набавка електричне енергије за јавну расвету на територији града Лознице
.docx  
 Датум пријема и објаве: 15.05.2018. године   
 - Одлука о измени уговора о купопродаји електричне енергије за јавну расвету са потпуним снабдевањем
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 28.05.2018. године   
     

Конкурсна документација - Закуп билборда на територији града Лознице
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-15-414/2018-III1-3   
 ЈН број: 15/2018   
 Датум пријема и објаве: 20.03.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-15-414/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 05.04.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-15-414/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 17.04.2018. године   
     

Конкурсна документација - Текуће поправке и одржавање светлосне саобраћајне сигнализације
.docx .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-17-418/2018-III1-4   
 ЈН број: 17/2018   
 Датум пријема и објаве: 21.03.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-17-418/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 03.04.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-17-418/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 13.04.2018. године   
     

Конкурсна документација - Набавка аутомобила за потребе Градске управе Лозница
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-16-417/2018-III1-4   
 ЈН број: 16/2018   
 Датум пријема: 21.03.2018. године, објаве: 22.03.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-16-417/2018-III1   
 Датум пријема и објаве: 26.03.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-16-417/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 05.04.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-16-417/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 20.04.2018. године   
     

Конкурсна документација - Набавка канцеларијског материјала за потребе градске управе Лозница партија 6 - тонери
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-18-449/2018-III1-4   
 ЈН број: 18/2018   
 Датум пријема и објаве: 27.03.2018. године   
 
Измена и допуна конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-18-449/2018-III1-5   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-18-449/2018-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 28.03.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-18-449/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 11.04.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-18-449/2018-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 23.04.2018. године   
     

Конкурсна документација - Одржавање јавне расвете на територији града Лознице
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-19-455/2018-III1-3   
 ЈН број: 19/2018   
 Датум пријема и објаве: 03.04.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-19-455/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 18.04.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-19-455/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 26.04.2018. године   
     

Конкурсна документација - Дератизација на територији града Лознице
.doc .pdf
 Позив за подношење понуда.doc .pdf
 Деловодни број: 404-21-496/2018-III1-4   
 ЈН број: 21/2018   
 Датум пријема и објаве: 05.04.2018. године   
 Одлука о додели уговора  .pdf
 Деловодни број: 404-21-496/2018- lll1-7   
 Датум пријема и објаве: 17.05.2018. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc
  
 Деловодни  број:404-21-496/2018- IIIı-9
   
 Датум пријема и објаве: 23.05.2018. године   
     

Конкурсна документација - Дезинсекција на територији града Лознице.doc .pdf
 Позив за подношење понуда.doc .pdf
 Деловодни број: 404-22-508/2018-III1-4   
 ЈН број: 22/2018   
 Датум пријема и објаве: 11.04.2018. године   
  Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-22-508/2018- llll-7   
 Датум пријема и објаве: 16.05.2018. године   
 Обавештење о закљученом уговору
.doc  
 Деловодни  број:404-22-508/2018- IIIı-8
   
 Датум пријема и објаве: 23.05.2018. године   
 
Одлука о измени уговора   .pdf
  Деловодни број: 404-22-517/2018-IIIı-10   
 Датум пријема и објаве: 28.08.2018. године   
 
Одлука о измени уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-22-517/2018-IIIı-10   
 Датум пријема и објаве: 30.08.2018. године   
     

Конкурсна документација - Радови на реконструкцији јавног осветљења у градском и приградском подручју.doc
  
 Позив за подношење понуда.docx
  
 Деловодни број: 404-23-517/2018-IIIı-3
   
 ЈН број: 23/2018
   
 Датум пријема и објаве: 12.04.2018. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
 
Одговори на постављена питања
.docx .pdf
 Датум пријема и објаве: 30.04.2018. године   
 
Измене и допуне.doc .pdf
  Деловодни број: 404-23-517/2018-IIIı-8   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-23-517/2018-IIIı-7   
 Датум пријема: 04.05.2018. године, објаве: 07.05.2018. године   
  Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-23-517/2018-IIIı-8   
 Датум пријема и објаве: 10.05.2018. године   
 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-23-517/2018-IIIı-9   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-23-517/2018-IIIı-10   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-23-517/2018-IIIı-11   
 
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-23-517/2018-IIIı-12   
 Датум пријема и објаве: 11.05.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-23-517/2018-IIIı-7   
 Датум пријема: 14.08.2018. године, објаве: 15.08.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-23-517/2018-IIIı-10   
 Датум пријема: 07.09.2018. године, објаве: 10.09.2018. године   
     

Конкурсна документација - Социјална заштита
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-24-545/2018-IIIı-4   
 ЈН број: 24/2018   
 Датум пријема и објаве: 16.04.2018. године   
 
Измена и допуна конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-24-545/2018-IIIı-4   
 Датум пријема и објаве: 03.05.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-24-545/2018-IIIı-8   
 Датум пријема и објаве: 01.06.2018. године   
 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-24-545/2018-IIIı-9   
 Датум пријема и објаве: 14.06.2018. године   
 Обавештење о закљученом уговору - За јавну набавку  - услуге социјалне заштите - партија 1 лични пратилац детета .doc  
  Деловодни број: 404-24-545/2018- IIIı-12   
 Датум пријема и објаве: 20.06.2018. године   
 
Одлука о обустави поступка  .pdf
  Деловодни број: 404-24-545/2018-IIIı-14   
 Датум пријема и објаве: 05.12.2018. године   
     

Одлука о измени уговора - Радови на реконструкцији улице "Карађорђева" у Лозници  .pdf
 Деловодни број: 404-18-837/2017-IIIı-21   
 ЈН број: 18/2017   
 Датум пријема и објаве: 19.04.2018. године   
     

Конкурсна документација - Услуге оглашавања и маркетинга
.doc .pdf
 Позив за подношење понуда.doc .pdf
 Деловодни број: 404-25-579/2018-IIIı-4   
 ЈН број: 25/2018   
 Датум пријема и објаве: 19.04.2018. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-25-579/2018-IIIı-4   
 Датум пријема и објаве: 24.04.2018. године   
 Одлука о додели уговора
.doc
  
 Деловодни број: 404-25-579/2018-IIIı-8   
 Датум пријема и објаве: 24.05.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору  .pdf
  Деловодни број: 404-25-579/2018-IIIı-13   
 Датум пријема и објаве: 04.06.2018. године   
     

Конкурс - Израда идејног решења и израда спомен обележја Момчилу Гаврићу
.doc .pdf
 Позив за доставу идејног решења
.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 30.04.2018. године   
     

Конкурсна документација - Контрола обављених третмана дезинсекције
.doc .pdf
 Позив за подношење понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-27-636/2018-IIIı-3   
 ЈН број: 27/2018   
 Датум пријема и објаве: 04.05.2018. године   
 Одлука о додели уговора  .pdf
 Деловодни број: 404-27-636/2018- lll1-7   
 Датум пријема и објаве: 18.05.2018. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc  
 Деловодни  број:404-27-636/8IIı-9
   
 Датум пријема и објаве: 18.05.2018. године   
     
-
Конкурсна документација - за јавну набавку услуга - Израда техничке документације и урбанистичких пројеката
.docx
  
 Позив за подношење понуда.docx
  
 Деловодни број: 404-20-474/2018-IIIı-4   
 ЈН број: 20/2018   
 Датум пријема и објаве: 14.05.2018. године   
 - Одговори на постављена питања
.doc  
 Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-21   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-20-474/2018-IIIı-8   
 Датум пријема и објаве: 04.07.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-20-474/2018-IIIı-10   
 Датум пријема и објаве: 20.07.2018. године   
     

Конкурсна документација - за јавну набавку услуга у отвореном поступку - Израда пројектно–техничке документације за реконструкцију интерног одељење, грудног и психијатрије
.docx
  
 Позив за подношење понуда.docx
  
 Деловодни број: 404-28-661/2018-IIIı-4
   
 ЈН број: 28/2018   
 Датум пријема и објаве: 14.05.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-28-661/2018-IIIı-5   
 Датум пријема и објаве: 07.06.2018. године   
 - Одговори на постављена питања
.doc
  
 Деловодни број: 404-28-661/2018-IIIı-6   
 Датум пријема и објаве: 11.06.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-28-661/2018-IIIı-9   
 Датум пријема и објаве: 27.06.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-28-661/2018-IIIı-11   
 Датум пријема и објаве: 05.07.2018. године   
     

Конкурсна документација - набавка радова на текућем и капиталном  одржавању објеката oсновних и средњих  школа на територији града Лознице .doc  
 Позив за подношење понуда
.doc  
 Деловодни број: 404-29-728/2018-IIIı-4
   
 ЈН број: 29/2018
   
 Датум пријема и објаве: 15.05.2018. године
   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-29-728/2018-IIIı-4   
 Датум пријема и објаве: 01.06.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-29-728/2018-IIIı-5   
 Датум пријема и објаве: 01.06.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-29-728/2018-IIIı-12   
 Датум пријема и објаве: 04.07.2018. године   
 
Одлука о обустави поступка (партије 7., 8. и 14.)
  .pdf
  Деловодни број: 404-29-728/2018-IIIı-12   
 Датум пријема: 10.07.2018. године, објаве: 11.07.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-29-728/2018-IIIı-16   
 Датум пријема и објаве: 23.07.2018. године   
     
-Конкурсна документација - набавка противградних ракета.doc
  
 Позив за подношење понуда.doc  
 Деловодни број: 404-33-890/2018-IIIı-3   
 ЈН број: 33/2018    
 Датум пријема и објаве: 13.06.2018. године    
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-33-890/2018-IIIı-7   
 Датум пријема и објаве: 28.06.2018. године    
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-33-890/2018-IIIı-10   
 Датум пријема и објаве: 06.07.2018. године   
     
– 
Конкурсна документација - Реконструкција дела локалног пута Л-15 пут Градилиште - Трбушница - Гучево
.docx
  
 Позив за подношење понуда.docx
  
 Деловодни број: 404-31-860/2018-IIIı-4   
 ЈН број: 31/2018   
 Датум пријема и објаве: 18.06.2018. године    
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-31-860/2018-IIIı-6   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-31-860/2018-IIIı-5   
 Датум пријема и објаве: 06.07.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-31-860/2018-IIIı-7   
 Датум пријема и објаве: 12.07.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-31-860/2018-IIIı-10   
 Датум пријема: 31.07.2018. године, објаве: 01.08.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-31-860/2018-IIIı-12   
 Датум пријема и објаве: 15.08.2018. године    
     

Конкурсна документација - Каблирање DV 10 kv извод из TS 35/10kv "Лозница 2" MBTS 10/0,4 kv "Индустријска зона 2" - BTS 10/0,4 kv "Шепачки пут" број: 35/2018
.doc .pdf
 Позив за подношење понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-35-195/2018-IIIı-4   
 ЈН број: 35/2018   
 Датум пријема и објаве: 03.07.2018. године    
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-898/2018-IIIı-4   
 Датум пријема и објаве: 16.07.2018. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-989/2018-IIIı-6   
 Датум пријема и објаве: 17.07.2018. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-989/2018-IIIı-7   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-989/2018-IIIı-8   
 Датум пријема: 26.07.2018. године, објаве: 27.07.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-989/2018-IIIı-9   
 Датум пријема и објаве: 27.07.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-989/2018-IIIı-10   
 Датум пријема: 30.07.2018. године, објаве: 31.07.2018. године   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-989/2018-IIIı-11   
 Датум пријема и објаве: 31.07.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-989/2018-IIIı-12   
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 07.08.2018. године   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-989/2018-IIIı-13   
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 07.08.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-989/2018-IIIı-14   
 Датум пријема и објаве: 08.08.2018. године   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-989/2018-IIIı-15   
 Датум пријема: 08.08.2018. године, објаве: 09.08.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-989/2018-IIIı-16   
 Датум пријема: 13.08.2018. године, објаве: 14.08.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-989/2018-IIIı-18   
 Датум пријема и објаве: 15.08.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-35-989/2018-IIIı-21   
 Датум пријема: 06.09.2018. године, објаве: 10.09.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-989/2018-IIIı-23   
 Датум пријема и објаве: 25.09.2018. године   
     

Конкурсна документација - Набавка огрева за грејну сезону 2018/2019 за потребе образовања
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 Деловодни број: 404-34-982/2018-IIIı-4   
 ЈН број: 34/2018   
 Датум пријема и објаве: 06.07.2018. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-982/2018-IIIı-4   
 Датум пријема и објаве: 19.07.2018. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-982/2018-IIIı-8   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-982/2018-IIIı-7   
 Датум пријема и објаве: 26.07.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-982/2018-IIIı-9   
 Датум пријема и објаве: 31.07.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-982/2018-IIIı-10   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-982/2018-IIIı-11   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-982/2018-IIIı-12   
 Датум пријема: 01.08.2018. године, објаве: 02.08.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-982/2018-IIIı-11   
 Датум пријема: 03.08.2018. године, објаве: 06.08.2018. године   
 
Одлука о додели уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-34-982/2018-IIIı-14   
 Датум пријема и објаве: 27.08.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-982/2018-IIIı-15   
 Датум пријема и објаве: 14.09.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-982/2018-IIIı-15   
 Датум пријема: 19.09.2018. године, објаве: 24.09.2018. године   
     

Обавештење о закљученом уговору - Унутрашње опремање Образовно културног центра у Тршићу - технолошка опрема кухиње и перионице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-30-858/2018-IIIı-13   
 ЈН број: 30/2018   
 Датум пријема и објаве: 09.07.2018. године   
     

Конкурсна документација - Радови на МБТС 10/0,4 КВ Индустријска зона 2 са прикључним кабловским водом 10 КВ број: 36/2018
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-36-990/2018-IIIı-4   
 ЈН број: 36/2018   
 Датум пријема и објаве: 09.07.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-36-990/2018-IIIı-5   
 Датум пријема и објаве: 17.07.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-36-990/2018-IIIı-11   
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 07.08.2018. године   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-36-990/2018-IIIı-5   
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 07.08.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-36-990/2018-IIIı-6   
 Датум пријема и објаве: 08.08.2018. године   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-36-990/2018-IIIı-7   
 Датум пријема: 08.08.2018. године, објаве: 09.08.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-36-990/2018-IIIı-8   
 Датум пријема: 13.08.2018. године, објаве: 14.08.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-36-990/2018-IIIı-10   
 Датум пријема и објаве: 15.08.2018. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-36-990/2018-IIIı-11   
 Датум пријема: 16.08.2018. године, објаве: 17.08.2018. године   
 
 Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-36-990/2018-IIIı-12   
 Датум пријема и објаве: 20.08.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-36-990/2018-IIIı-15   
 Датум пријема: 06.09.2018. године, објаве: 10.09.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-36-990/2018-IIIı-17   
 Датум пријема и објаве: 25.09.2018. године   
     

Конкурсна документација - Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације
.docx .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-37-1045/2018-IIIı-4   
 ЈН број: 37/2018   
 Датум пријема и објаве: 10.07.2018. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-37-1045/2018-IIIı-5   
 
Обавештење о продужетку рока
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-37-1045/2018-IIIı-7   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-37-1045/2018-IIIı-6   
 Датум пријема: 13.07.2018. године, објаве: 16.07.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-37-1045/2018-IIIı-7   
 Датум пријема и објаве: 16.07.2018. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-37-1045/2018-IIIı-8   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-37-1045/2018-IIIı-9   
 Датум пријема и објаве: 20.07.2018. године   
 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-37-1045/2018-IIIı-10   
 Датум пријема и објаве: 20.07.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-37-1045/2018-IIIı-10   
 Датум пријема и објаве: 25.07.2018. године   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-37-1045/2018-IIIı-11   
 Датум пријема: 30.07.2018. године, објаве: 31.07.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-37-1045/2018-IIIı-15   
 Датум пријема и објаве: 14.08.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-37-1045/2018-IIIı-17   
 Датум пријема и објаве: 22.08.2018. године   
     

Конкурсна документација - Рачунари, штампачи, скенери и рачунарска опрема
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-38-1140/2018-IIIı-2   
 ЈН број: 39/2018   
 Датум пријема и објаве: 26.07.2018. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-39-1140/2018-IIIı-5   
 Датум пријема и објаве: 26.07.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-39-1140/2018-IIIı-7   
 Датум пријема и објаве: 16.08.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-39-1140/2018-IIIı-9   
 Датум пријема и објаве: 03.09.2018. године   
     

Конкурсна документација - Одржавање информационог система за локалну пореску администрацију
.docx .pdf
 Обавештење за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-40-1148/2018-IIIı-4   
 ЈН број: 40/2018   
 Датум пријема: 30.07.2018. године, објаве: 31.07.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-40-1148/2018-IIIı-8   
 Датум пријема и објаве: 15.08.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-40-1148/2018-IIIı-10   
 Датум пријема и објаве: 24.08.2018. године   
     

Конкурсна документација - Изградња фекалне канализације за потребе објеката социјалног становања у улици Железничка у Лозници.docx .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-38-1119/2018-IIIı-3   
 ЈН број: 38/2018   
 Датум пријема: 31.07.2018. године, објаве: 01.08.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-38-1119/2018-IIIı-7   
 Датум пријема и објаве: 03.09.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-38-1119/2018-IIIı-9   
 Датум пријема: 06.09.2018. године, објаве: 10.09.2018. године   
     

Конкурсна документација - Радови на текућем и капиталном одржавању објеката основних и средњих школа на територији града Лознице за 2018. годину за партије 7, 8 и 14.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 Деловодни број: 404-41-1163/2018-IIIı-4   
 ЈН број: 41/2018   
 Датум пријема и објаве: 22.08.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-41-1163/2018-IIIı-8   
 Датум пријема и објаве: 28.09.2018. године   
 
Одлука о обустави поступка
  .pdf
  Деловодни број: 404-41-1163/2018-IIIı-9   
 Датум пријема и објаве: 01.10.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-41-1163/2018-IIIı-10   
 Датум пријема и објаве: 15.10.2018. године   
     

Конкурсна документација - Контрола обављених третмана дезинсекције
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-42-1287/2018-IIIı-3   
 ЈН број: 42/2018   
 Датум пријема и објаве: 23.08.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-42-1287/2018-IIIı-7   
 Датум пријема и објаве: 03.09.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-42-1287/2018-IIIı-9   
 Датум пријема и објаве: 24.09.2018. године   
     

Конкурсна документација - Набавка горива за потребе Градске управе путем кредитне картице .doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-43-1300/2018-IIIı-4   
 ЈН број: 43/2018   
 Датум пријема и објаве: 28.08.2018. године   
 Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-43-1300/2018-IIIı-7   
 Датум пријема и објаве: 12.09.2018. године   
   – Обавештење о закљученом уговору
.doc
  
  Деловодни број: 404-43-1300/2018-IIIı-9    
 Датум пријема и објаве: 02.10.2018. године
   
     

Конкурсна документација - Набавка услуга уступања људских ресурса - Услуге запошљавања
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-46-1300/2018-III1   
 ЈН број: 46/2018   
 Датум пријема и објаве: 11.09.2018. године   
 
Обавештење о продужетку рока
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-46-1300/2018-III1-11   
 Датум пријема: 14.09.2018. године, објаве: 17.09.2018. године   
 
Конкурсна документација - продужетак
  .pdf
  Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
 Датум пријема: 19.09.2018. године, објаве: 24.09.2018. године   
  - Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-46-1345/2018-III1-14   
 Датум објаве: 03.10.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-46-1345/2018-III1-16   
 Датум пријема: 23.10.2018. године, објаве: 24.10.2018. године   
 
Одлука о измени уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-46-1345/2018-III1-17   
 Датум пријема и објаве: 25.04.2019. године   
     

Конкурсна документација - Грађевински радови на санацији објекта опште болнице, одељења интерно, грудно, психијатрије   .pdf
 Позив за достављање понуда  .pdf
 Деловодни број: 404-44-1342/2018-III1-1   
 ЈН број: 44/2018   
 

Датум пријема и објаве: 17.09.2018. године

   
  –Одговори на постављена питања
  .pdf
 Деловодни број: 404-44-1342/2018-III1-5
   
 Датум пријема и објаве: 02.10.2018. године
   
  –Измене и допуне конкурсне документације  .zip
 Деловодни број: 404-44-1342/2018-IIIı-6   
 Датум пријема и објаве: 03.10.2018. године   
 
Одговори на постављена питања
  .pdf
  Деловодни број: 404-44-1342/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 04.10.2018. године   
 
Одговори на постављена питања  .pdf
  Деловодни број: 404-44-1342/2018-III1-8   
 
Измене и допуне конкурсне документације  .pdf
  Деловодни број: 404-44-1342/2018-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 05.10.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-44-1342/2018-III1-12   
 Датум пријема и објаве: 06.11.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-44-1342/2018-III1-14   
 Датум пријема: 16.11.2018. године, објаве: 20.11.2018. године   
 
Одлука о измени уговора   .pdf
  Деловодни број: 404-44-1342/2018-III1-15   
 Датум објаве: 06.12.2019. године   
 
Одлука о измени уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-44-1342/2018-III1-18   
 Датум пријема: 01.04.2020. године, објаве: 02.04.2020. године   
 
Обавештење о измени уговора.doc .pdf
  Деловодни број: 404-44-1342/2018-III1-25   
 Датум пријема: 02.09.2020. године, објаве: 03.09.2020. године   
     

Конкурсна документација - Услуге дезинсекције на територији града Лознице.doc .pdf
 Обавештење о покретању преговарачког поступка
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-47-1399/2018-III1-4   
 ЈН број: 47/2018   
 Датум пријема: 19.09.2018. године, објаве: 24.09.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-47-1399/2018-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 25.09.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-47-1399/2018-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 01.10.2018. године   
     

Конкурсна документација - Набавка опреме и наставак радова на изградњи Система за узбуњивање града Лознице
.docx .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-48-1404/2018-III1-1   
 ЈН број: 48/2018   
 Датум пријема и објаве: 17.09.2018. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације .docx .pdf
  Деловодни број: 404-48-1404/2018-III1-5   
 Датум пријема: 15.10.2018. године, објаве: 16.10.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-48-1404/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 01.11.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-48-1404/2018-III1-9   
 Датум пријема: 15.11.2018. године, објаве: 16.11.2018. године   
     
Конкурсна документација - Економско оснаживање породица избеглица на њиховој територији кроз доходовне активности
.doc
  
 Позив за достављање понуда
.doc
  
 Деловодни број: 404-50-1435/2018-III1-1
   
 ЈН број: 50/2018
   
 Датум пријема и објаве: 02.10.2018. године
   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-50-1435/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 19.10.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-50-1435/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 05.11.2018. године   
     

Конкурсна документација - Набавка материјала за интерно расељена лица док су у расељеништву .doc
  
 Позив за достављање понуда
.doc
  
 Деловодни број: 404-51-1438/2018-III1-1
   
 ЈН број: 51/2018
   
 Датум пријема и објаве: 02.10.2018. године
   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-51-1438/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 19.10.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-51-1438/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 05.11.2018. године   
     

Конкурсна документација - Набавка канцеларијског материјала за потребе градске управе Лозница
.doc
  
 Позив за достављање понуда .doc  
 Деловодни број: 404-49-1426/2018-IIIı-4    
 ЈН број: 49/2018   
 Датум пријема и објаве: 03.10.2018. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-49-1426/2018-IIIı-5   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-49-1426/2018-IIIı-6   
 Датум пријема и објаве: 08.10.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-49-1426/2018-IIIı-9   
 Датум пријема и објаве: 29.10.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-49-1426/2018-IIIı-12   
 Датум пријема и објаве: 06.11.2018. године   
     

Конкурсна документација - Грађевински материјал за завршетак или адаптацију стамбеног објекта
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 Деловодни број: 404-52-1504/2018-IIIı-1    
 ЈН број: 52/2018   
 Датум пријема и објаве: 16.10.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-52-1504/2018-IIIı-7    
 Датум пријема и објаве: 05.11.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-52-1504/2018-IIIı-9   
 Датум пријема и објаве: 09.11.2018. године   
     

Конкурсна документација - Грађевински материјал намењен побољшању услова становања избеглица.doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 Деловодни број: 404-53-1506/2018-IIIı-1    
 ЈН број: 53/2018   
 Датум пријема и објаве: 17.10.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-53-1506/2018-IIIı-7    
 Датум пријема: 05.11.2018. године, објаве: 06.11.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-53-1506/2018-IIIı-9    
 Датум пријема и објаве: 09.11.2018. године   
     

Конкурсна документација - Партерно уређење у улици Железничка у Лозници
.docx .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-54-1718/2018-IIIı-1    
 ЈН број: 54/2018   
 Датум пријема: 29.11.2018. године, објаве: 30.11.2018. године   
 
Одлука о додели уговора.docx  
  Деловодни број: 404-54-1718/2018-IIIı-6    
 Датум пријема и објаве: 11.12.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-54-1718/2018-IIIı-9    
 
Одлука о измени уговора
.docx  
  Деловодни број: 404-54-1718/2018-IIIı    
 Датум пријема и објаве: 31.12.2018. године   
     

Конкурсна документација - Доградња потисног фекалног колектора у Лозници
.doc .pdf
 Позив за подношење понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-55-1765/2018-IIIı-4    
 ЈН број: 55/2018   
 Датум пријема: 12.12.2018. године, објаве: 13.12.2018. године   
 
Одговор на постављена питања.doc .pdf
 
Одговор на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-55-1765/2018-IIIı-5   
 Датум пријема и објаве: 03.01.2019. године 
  
 
Одлука о додели уговора.docx .pdf
  Деловодни број: 404-55-1765/2018-IIIı-8   
 Датум пријема и објаве: 01.02.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-55-1765/2018-IIIı-10   
 Датум пријема и објаве: 22.02.2019. године   
     

Конкурсна документација - Текуће поправке и одржавање зграде Градске управе (Унутрашњи простор)
.docx .pdf
 Позив за подношење понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-57-1822/2018-IIIı-4    
 ЈН број: 57/2018   
 Датум пријема и објаве: 27.12.2018. године   
 
Одлука о додели уговора - Партије 1, 2 и 4
  .pdf
  Деловодни број: 404-57-1822/2018-IIIı-7   
 
Одлука о обустави поступка - Партије 3, 5 и 6
  .pdf
  Деловодни број: 404-57-1822/2018-IIIı-8   
 Датум пријема и објаве: 14.01.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору - Партије 1, 2 и 4.doc .pdf
  Деловодни број: 404-57-1822/2018-IIIı-9   
 Датум пријема и објаве: 28.01.2019. године   
 
Одлука о обустави поступка - Партије 3, 5 и 6.doc .pdf
  Деловодни број: 404-57-1822/2018-IIIı-13   
 Датум пријема и објаве: 28.01.2019. године   
     
     
Вести
23.Септембар 2022.
Млади су највећи потенцијал ...
Поред бројних активности  градоначелника ...
22.Септембар 2022.
Спремни на све изазове
На заседању Градског већа у Лозници којим је ...
21.Септембар 2022.
Још једно дечије игралиште у ...
Игралишта за децу млађих узраста су у ...
19.Септембар 2022.
Крај Штире
Пешачка стаза и трибина На плану ...
15.Септембар 2022.
Бољи услови јавног позива за ...
Овогодишњи јавни позив, који је Град ...
14.Септембар 2022.
Радови на путној ...
Настављају се радови на реконструкцији и ...