Почетна
Узми рачун и победи 2018

2018. година - Јавне набавке


* Нове јавне набавке налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
________
  Назив документа
Тип документа

Конкурсна документација - Радови на одржавању локалних некатегорисаних путева на територији града Лознице .doc .pdf
 Позив за достављање понуда
.docx .pdf
 ЈН број: 01/2018    
 Датум: 04.01.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-1-4/2018-III1-7   
 Датум: 21.02.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-1-4/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 09.03.2018. године   
 
Одлука о измени уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-1-4/2018-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 30.03.2018. године   
     

Конкурсна документација - Израда пројектно-техничке документације за "Адаптацију и реконструкцију започетог објекта ХГБ - Хируршко гинеколошки блок и реконструкцију постојећег хируршко гинеколошког блока
.docx .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 02/2018   
 Датум: 10.01.2018. године   
 
Измена и допуна конкурсне документације.doc .pdf
 Датум: 12.01.2018. године   
 
Одговори на питања  .pdf
 Датум: 15.01.2018. године   
 
Одговори на питања  .pdf
 Датум: 24.01.2018. године   
 
Одлука о обустави поступка
  .pdf
  Деловодни број: 404-2-35/2018-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 28.02.2018. године   
     

Конкурсна документација - Унутрашње опремање Образовно културног центра у Тршићу - технолошка опрема кухиње и перионице
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 03/2018   
 Датум: 12.01.2018. године   
 
Допуна конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-5   
 Датум: 17.01.2018. године   
 
Измена и допуна конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-6   
 Датум пријема: 25.01.2018. године, објава: 26.01.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 26.01.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 01.02.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 01.02.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-10   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-11   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-12   
 Датум пријема: 05.02.2018. године, објаве: 06.02.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-13   
 Датум пријема и објаве: 06.02.2018. године   
  Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-14   
 Датум пријема: 10.02.2018. године, објаве: 12.02.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-17   
 Датум пријема: 06.03.2018. године, објаве: 07.03.2018. године   
 
Обавештење о поднетом захтеву.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-18   
 Датум пријема и објаве: 15.03.2018. године   
     

Конкурсна документација - Услуге хибридне поште - услуге предштампе, израда коверата са повратницом, печатирање персоналну штампу, машинско инсертовање, уштампавање променљивих адресних података, сортирање, паковање и достављање података у електронском облику о статусу, односно датуму уручења пореске пошиљке .doc
 .pdf
 Позив за достављање понуда
.docx
 .pdf
 ЈН број: 05/2018
 
  
 Датум: 16.01.2018. године
   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-5-60/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 01.02.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-5-60/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 06.03.2018. године   
     

Конкурсна документација - Набавка табли са називом улица и кућним бројевима
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 04/2018   
 Датум: 17.01.2018. године   
 
Допуна конкурсне документације  .pdf
 Датум: 18.01.2018. године   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  
Деловодни број: 404-4-59/2018-III1-7   
 
Одговори на постављена питања  .pdf
  
Деловодни број: 404-4-59/2018-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 25.01.2018. године    
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-4-59/2018-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 06.02.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-4-59/2018-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 19.02.2018. године   
     

Конкурсна документација - Сервер, рачунари и рачунарска опрема
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 06/2018   
 Датум: 19.01.2018. године   
 
Одлука о додели уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-6-81/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 01.02.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-6-81/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 05.02.2018. године   
     

Конкурсна документација - Геодетске услуге
.docx .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 07/2018   
 Датум пријема и објаве: 07.02.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-7-175/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 02.03.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-7-175/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 15.03.2018. године   
     

Конкурсна документација - Текуће поправке и одржавање јавне расвете
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 08/2018   
 Датум пријема и објаве: 08.02.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-8-190/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 28.02.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-8-190/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 09.03.2018. године   
     

Конкурсна документација - Радови на електро-енергетским објектима (стамбени објекти) у улици Планирана III, VII и IX на Лагатору
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 09/2018   
 Датум пријема: 09.02.2018. године, објаве: 12.02.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-9-195/2018-III1-5   
 
Обавештење о продужетку рока
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-9-195/2018-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 14.02.2018. године   
  Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-9-195/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 06.03.2018. године   
 
Одлука о измени одлуке  .pdf
  Деловодни број: 404-9-195/2018-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 03.04.2018. године   
     

Конкурсна документација - Набавка електричне енергије за потребе основних и средњих школа
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 Деловодни број: 404-10-227/2018-III1-5   
 ЈН број: 10/2018   
 Датум пријема и објаве: 20.02.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-10-227/2018-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 23.03.2018. године   
     

Конкурсна документација - Електрична енергија за потребе Градске управе
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-11-250/2018-III1-4   
 ЈН број: 11/2018   
 Датум пријема: 22.02.2018. године, објаве: 23.02.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-11-250/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 08.03.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-250/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 02.04.2018. године   
     

Конкурсна документација - Услуге телевизијског преноса седница скупштине града Лознице и остале медијске услуге
.doc .pdf
 Позив за пружање услуга
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-12-06-17/18-24-4   
 ЈН број: 12/2018   
 Датум пријема и објаве: 07.03.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-12-06-17/2018-16-7   
 Датум пријема и објаве: 21.03.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-12-06-17/2018-16-11   
 Датум пријема и објаве: 23.03.2018. године   
     

Обавештење о покретању преговарачког поступка - Израда пројектно-техничке документације за "Адаптацију и реконструкцију започетог објекта ХГБ - Хируршко гинеколошког блока и реконструкцију постојећег хириршко гинеколошког блока
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-13-352/18-24-5   
 ЈН број: 13/2018   
 Датум пријема и објаве: 12.03.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-13-352/2018-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 26.03.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-13-352/2018-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 28.03.2018. године   
     

Конкурсна документација - Електрична енергија за јавну расвету
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-14-396/2018-III1   
 ЈН број: 14/2018   
 Датум пријема и објаве: 19.03.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-14-396/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 19.04.2018. године   
     

Конкурсна документација - Закуп билборда на територији града Лознице
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-15-414/2018-III1-3   
 ЈН број: 15/2018   
 Датум пријема и објаве: 20.03.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-15-414/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 05.04.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-15-414/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 17.04.2018. године   
     

Конкурсна документација - Текуће поправке и одржавање светлосне саобраћајне сигнализације
.docx .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-17-418/2018-III1-4   
 ЈН број: 17/2018   
 Датум пријема и објаве: 21.03.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-17-418/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 03.04.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-17-418/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 13.04.2018. године   
     

Конкурсна документација - Набавка аутомобила за потребе Градске управе Лозница
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-16-417/2018-III1-4   
 ЈН број: 16/2018   
 Датум пријема: 21.03.2018. године, објаве: 22.03.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-16-417/2018-III1   
 Датум пријема и објаве: 26.03.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-16-417/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 05.04.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-16-417/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 20.04.2018. године   
     

Конкурсна документација - Набавка канцеларијског материјала за потребе градске управе Лозница партија 6 - тонери
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-18-449/2018-III1-4   
 ЈН број: 18/2018   
 Датум пријема и објаве: 27.03.2018. године   
 
Измена и допуна конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-18-449/2018-III1-5   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-18-449/2018-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 28.03.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-18-449/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 11.04.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-18-449/2018-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 23.04.2018. године   
     

Конкурсна документација - Одржавање јавне расвете на територији града Лознице
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-19-455/2018-III1-3   
 ЈН број: 19/2018   
 Датум пријема и објаве: 03.04.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-19-455/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 18.04.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-19-455/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 26.04.2018. године   
     

Конкурсна документација - Дератизација на територији града Лознице
.doc .pdf
 Позив за подношење понуда.doc .pdf
 Деловодни број: 404-21-496/2018-III1-4   
 ЈН број: 21/2018   
 Датум пријема и објаве: 05.04.2018. године   
     

Конкурсна документација - Дезинсекција на територији града Лознице.doc .pdf
 Позив за подношење понуда.doc .pdf
 Деловодни број: 404-22-508/2018-III1-4   
 ЈН број: 22/2018   
 Датум пријема и објаве: 11.04.2018. године   
     

Конкурсна документација - Радови на реконструкцији јавног осветљења у градском и приградском подручју.doc
  
 Позив за подношење понуда.docx
  
 Деловодни број: 404-23-517/2018-IIIı-3
   
 ЈН број: 23/2018
   
 Датум пријема и објаве: 12.04.2018. године   
     

Конкурсна документација - Социјална заштита
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-24-545/2018-IIIı-4   
 ЈН број: 24/2018   
 Датум пријема и објаве: 16.04.2018. године   
     

Одлука о измени уговора - Радови на реконструкцији улице "Карађорђева" у Лозници  .pdf
 Деловодни број: 404-18-837/2017-IIIı-21   
 ЈН број: 17/2017   
 Датум пријема и објаве: 19.04.2018. године   
     

Конкурсна документација - Услуге оглашавања и маркетинга
.doc .pdf
 Позив за подношење понуда.doc .pdf
 Деловодни број: 404-25-579/2018-IIIı-4   
 ЈН број: 25/2018   
 Датум пријема и објаве: 19.04.2018. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-25-579/2018-IIIı-4   
 Датум пријема и објаве: 24.04.2018. године   
     
Вести
13.Април 2018.
Међународни дан Рома
Међународни дан Рома
У Лозници је Међународни дан Рома 8. април ...
04.Април 2018.
Репертоар фестивала глуме
Репертоар фестивала глуме
Културно-уметничко друштво „Караџић" ...
03.Април 2018.
Милиони за иновације
Настављајући програме Владе Србије за ...
02.Април 2018.
Пошта јунацима Чокешине
Пошта јунацима Чокешине
Центар за културу „Вук Караџић" уз ...
30.Март 2018.
Виолина, као подстрек
Виолина, као подстрек
Градска управа ма челу са градоначелником ...
27.Март 2018.
Помоћ у кући и пратиоци за децу
Помоћ у кући и пратиоци за децу
Одборници Градске скупштине донели су одлуку да ...