Почетна
Uzmi racun i pobedi

2015. година - Јавне набавке


* Нове јавне набавке налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
________
 Назив документа
Тип документа
+
Конкурсна документација - јавна набавка добара - електрична енергија
.doc
 .pdf
 Позив за достављање понуда
.docx .pdf
 Датум: 05.02.2015. године   
      
+
Конкурсна документација - јавна набавка - одржавање софтвера за локалну пореску администрацију
.docx .pdf
 Обавештење о покретању поступка
.doc  .pdf
 ЈН МВ број: 2/2015   
 Датум: 11.02.2015. године   
  Одлука о додели уговора.doc .pdf
  
Датум: 13.03.2015. године 
  
  Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Датум: 26.03.2015. године   
      
+
Конкурсна документација - набавка штампаних дневних, недељних и периодичних издања.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Датум: 18.02.2015. године
   
  
Обавештење о закљученом уговору
.doc
 .pdf
  Датум: 06.03.2015. године   
      
+
Конкурсна документација - набавка добара - алата и машина .doc .pdf
 Позив за достављање понуда
.docx .pdf
 Датум: 18.02.2015. године
   
  
Обавештење о обустави поступка
.doc .pdf
  Датум: 02.03.2015. године   
   Одговор на питање
.doc
  .pdf
   Датум: 18.03.2015. године    
      
+Конкурсна документација - закуп добара - билборда на територији града Лознице .doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 Датум: 20.02.2015. године   
  Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Датум: 23.03.2015. године   
      
+Конкурсна документација - стручне литературе за редовне потребе запослених у Градској управи града Лозница обликовану по партијама 404-8-292/2015-III1 у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
.doc .pdf
 Обавештење о покретању преговарачког поступка
.doc .pdf
 ЈН број: 5/2015   
 Датум: 23.02.2015. године   
  Одлука о додели уговора.doc .pdf
  Датум: 13.03.2015. године   
  Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Датум: 26.03.2015. године   
      
+Конкурсна документација - набавка добара - алата и машина .doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Датум: 26.02.2015. године   
  
Обавештење о обустави поступка.doc .pdf
  Датум: 12.03.2015. године   
      
Конкурсна документација - набавка ПВЦ столарије, санитарија и грађевинског материјала (обликована по партијама)
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 Датум: 26.02.2015. године   
  
Одговор на постављено питање
.docx .pdf
  Датум: 02.03.2015. године   
      
 +
Измене и допуне - Конкурсна документација - набавка ПВЦ столарије, санитарија и грађевинског материјала (обликована по партијама).doc .pdf
  Обавештење о продужетку рока за достављање понуда
.docx .pdf
  Одговор на постављено питање.docx .pdf
  ЈН број: 7/2015   
  Датум: 05.03.2015. године   
  Одговор на постављено питање.docx .pdf
  Датум: 13.03.2015. године   
  Обавештење о обустави поступка.doc .pdf
  Датум: 16.04.2015. године   
  Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Датум: 16.04.2015. године   
      
+Конкурсна документација - у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку - изградња Центра за рекреативну наставу у Тршићу II фаза - додатни радови .doc .pdf
 Обавештење о покретању преговарачког поступка.doc .pdf
 ЈН број: 8/2015   
 Датум: 27.02.2015. године   
 
Одлука о додели Уговора - изградња Центра за рекреативну наставу у Тршићу II фаза - додатни радови.doc
 .pdf
  Датум: 06.03.2015. године   
 
Обавештење о закљученом уговору - Рекреативни центар Тршић - додатни радови
.doc .pdf
  Датум: 18.03.2015. године 
  
      
+
Конкурсна документација - набавка услуге информисања
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 9/2015   
 Датум: 05.03.2015. године   
 Обавештење о обустави поступка за партију 3
.doc .pdf
 Датум: 16.04.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 05.05.2015. године   
     
+
Конкурсна документација - набавка штампаних дневних и периодичних издања
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН МВ број: 10/2015    
 Датум: 10.03.2015. године   
     
+
Предходно обавештење - Реконструкција улице Бакал Милосава
.doc .pdf
 Датум: 12.03.2015. године   
     
+
Предходно обавештење - Извођење радова на изградњи мултифункционалног центра у Тршићу - III фаза .doc
 .pdf
 Датум: 12.03.2015. године   
     
+
Конкурсна документација - Услуге телевизијског преноса седница Скупштине града Лознице и остале медијске услуге .doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН МВ број: 11/2015   
 Датум: 13.03.2015. године   
 Одлука о додели Уговора.doc .pdf
 Датум: 01.04.2015. године   
     
+
Конкурсна документација - набавка добара - алата и машина - поновљени поступак .doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН МВ број: 12/2015   
 Датум: 13.03.2015. године   
 Одговор на постављено питање
.docx .pdf
 Датум: 18.03.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 16.04.2015. године   
     
+Конкурсна документација - реконструкција вртића "Лане"
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 14/2015   
 Датум: 26.03.2015. године   
 Одговор на постављено питање.docx .pdf
 Датум: 01.04.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
 Датум: 16.04.2015. године   
 Одлука о измени уговора
.doc .pdf
 Датум: 25.06.2015. године   
     
+
Конкурсна документација - набавка бензина - горива за потребе Градске управе путем компанијске кредитне картице
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 15/2015   
 Датум: 03.04.2015. године   
 Обавештење о обустави поступка.doc .pdf
 Датум: 30.04.2015. године   
     
+
Конкурсна документација - дезинсекција на територији града Лознице
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 16/2015   
 Датум: 03.04.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 01.06.2015. године   
     
+
Конкурсна документација - дератизација на територији града Лознице.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 17/2015   
 Датум: 09.04.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
 Датум: 21.05.2015. године   
 Одлука о изнеми уговора
.doc
  
 Датум: 23.10.2015. године
   
     
+Набавка финансијских услуга - Дугорочни кредити број 18/2015
.docx
  
 Позив за достављање понуда
.docx
  
 Статут Града
.doc
  
 Одлука о завршном рачуну 2013
  .pdf
 Одлука о кредитном задуживању
.doc
  
 Мишљење Министарства
  .pdf
 Одлука о буџету 2015
  .pdf
 Одлука о градској управи Града Лознице.doc
  
 Одлука о покретању поступка одлуке услуге кредита
.doc
  
 Одлука о завршном рачуну буџета града 2012  .pdf
 »
Одговори на постављено питање.doc .pdf
 »Пројекција прихода и примања и расхода и издатака буџета града Лознице
.docx .pdf
 »2011. консолидовани завршни
.rar
  
 »2012. консолидовани завршни.rar  
 »2013. консолидовани завршни.rar  
 »Закон о територијалној организацији Републике Србије
  .pdf
  Одговори на постављена питања
.doc .pdf
  Датум: 11.05.2015. године   
  Одлука о буџету града Лознице за 2014. годину
  .pdf
  Одговори на постављена питања и допуна конкурсне документације.doc .pdf
  Изјава
.xls
  
  Табела 1 остварење - извор 01
.xls  
  Табела 2 - 01
.xls  
  Табела 2 - 04
.xls  
  Табела 2 - 05-08
.xls  
  Табела 2 - 09-12
.xls  
  Табела 2 - 13-15
.xls  
  Табела 2а - коначна
.xls  
  Датум: 18.05.2015. године   
  Одговор на постављено питање.doc .pdf
  Одлука о ребалансу буџета 2015
.doc .pdf
  Датум: 21.05.2015. године   
  Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Датум: 22.05.2015. године   
  Одлука о измени уговора.doc .pdf
  Датум: 31.12.2015. године   
     
+
Конкурсна документација - рачунари и рачунарска опрема .doc  .pdf
 Позив за достављање понуда.docx  .pdf
 ЈН број: 13/2015   
 Датум: 27.04.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 22.05.2015. године   
     
+
Конкурсна документација - контрола сузбијања комараца на територији града Лознице
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 19/2015   
 Датум: 30.04.2015. године   
     
+
Конкурсна документација - набавка ПВЦ и дрвене столарије, санотарија (обликована по партијана)
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 20/2015   
 Датум: 05.05.2015. године   
 Обавештење о обустави поступка - партија 1
.doc .pdf
 Датум: 02.06.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 09.06.2015. године   
     
+
Конкурсна документација - набавка услуге информисања
.doc
 .pdf
 Позив за достављање понуда
.doc
 .pdf
 ЈН број: 21/2015
   
 Датум: 08.05.2015. године
   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 16.06.2015. године   
     
+
Конкурсна документација - општи грађевински радови на годишњем одржавању Основних и Средњих школа на територији града Лознице за 2015. годину
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 2/2015    
 Датум: 15.05.2015. године    
 Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
 Датум: 02.06.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 13.07.2015. године   
     
+
Конкурсна документација - поверавање обављања комуналне делатности превоза путника у градско-приградском саобраћају на пакету "Ц" линија на територији града Лознице
.doc .pdf
 Јавни позив
.doc .pdf
 ЈН број: К4/2015   
 Датум: 19.05.2015. године   
 Одговори на постављена питања.doc .pdf
 Датум: 10.06.2015. године   
 Одговори на постављена питања.doc .pdf
 Датум: 01.07.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 08.10.2015. године   
     
+
Конкурсна документација - израда штампаног материјала са логом града .doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН МВ број: 22/2015   
 Датум: 27.05.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 23.06.2015. године   
     
+
Конкурсна документација - Фонд за равој града Лознице - набавка противградних ракета .doc .pdf
 Позив за подношење понуде
.docx .pdf
 ЈН МВ број: 1/2015   
 Датум: 01.06.2015. године   
 Одговори на постављена питања.doc .pdf
 Датум: 05.06.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 19.06.2015. године   
     
+
Конкурсна документација - набавка добара репрезентативног рекламног и пропагандног материјала
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН МВ број: 23/2015   
 Датум: 01.06.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 25.06.2015. године   
     

Конкурсна документација - услуга исхране војника ангажоване на експлоатацији понтонског моста на реци Јадар у Драгинцу (услуге кетеринга) .doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН МВ број: 24/2015   
 Датум: 04.06.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 18.06.2015. године   
     

Конкурсна документација - набавка санитарија и грађевинског материјала
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 25/2015   
 Датум: 09.06.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 25.06.2015. године   
     

Конкурсна документација - набавка средстава за одржавање хигијене .doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 26/2015   
 Датум: 12.06.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 29.07.2015. године   
     

Конкурсна документација - услуге предштампе, израда коверата са повратницом, персоналну штампу, машинско инсертовање, променљивих адресних података на страни повратнице и коверте за потребе Одељења локалне пореске администрације ГУ Лозница
.docx .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН МВ број: 27/2015   
 Датум: 23.06.2015. године   
 Одговор на постављена питања и измена конкурсне документације
.doc .pdf
 Датум: 26.06.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 29.07.2015. године   
     

Конкурсна документација - изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу - наставак радова - III фаза
.doc  
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 28/2015   
 Датум: 24.06.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 24.07.2015. године   
 Одлука о измени уговора.doc .pdf
 Датум: 02.12.2015. године   
     

Конкурсна документација - радови на реконструкцији улице Бакал Милосава
  .pdf
 Позив за достављање понуда  .pdf
 ЈН број: 29/2015   
 Датум: 02.07.2015. године   
 Одговори на постављена питања  .pdf
 Датум: 03.07.2015. године   
 Одговори на постављена питања  .pdf
 Датум: 09.07.2015. године   
 Одговори на постављена питања  .pdf
 Датум: 13.07.2015. године   
 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача
.doc .pdf
 Датум: 16.07.2015. године   
 Закључак којим се одбацује захтев за заштиту права подносиоца захтева
.doc .pdf
 Датум: 22.07.2015. године   
 Измене и допуне конкурсне документације
.doc  
 Позив за достављање понуда
.doc .pdf
 Датум: 27.07.2015. године   
 Обавештење о продужењу рока
.doc .pdf
 Датум: 27.07.2015. године   
 Одговор на постављена питања.doc .pdf
 Датум: 31.07.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 28.08.2015. године   
 Одлука о измени уговора
.doc .pdf
 Датум: 07.10.2015. године   
 Одлука о измени уговора.doc .pdf
 Датум: 17.12.2015. године   
 Одлука о измени уговора.doc .pdf
 Датум: 22.01.2016. године   
     

Конкурсна документација - набавка бензина - горива за потребе Градске управе путем кредитне картице
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 30/2015   
 Датум: 16.07.2015. године   
 Обавештење о продужетку рока
.doc .pdf
 Датум: 24.07.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 19.08.2015. године   
     

Конкурсна документација - набавка огрева за грејну сезону 2015/2016
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 3/2015   
 Датум: 17.07.2015. године   
 Одговори на постављена питања.doc .pdf
 Датум: 04.08.2015. године   
 Одговори на постављена питања.doc .pdf
 Датум: 12.08.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 08.09.2015. године   
     

Конкурсна документација - набавка противградних ракета
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 2/2015   
 Датум: 24.07.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 17.08.2015. године   
     

Конкурсна документација - Ревитализација и насипање атарских путева.docx .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 31/2015   
 Датум: 30.07.2015. године   
 Одговори на постављена питања.doc .pdf
 Датум: 14.08.2015. године   
 Одговори на постављена питања.doc .pdf
 Датум: 25.08.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 08.09.2015. године   
     

Конкурсна документација - Набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе Лозница
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 32/2015   
 Датум: 06.08.2015. године   
 Одговори на постављена питања.doc .pdf
 Датум: 12.08.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 14.09.2015. године   
     

Конкурсна документација - Услуге осигурања моторних возила, запослених лица и имовине градске управе
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 33/2015   
 Датум: 11.08.2015. године   
 Одговори на постављена питања.doc .pdf
 Датум: 14.08.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 08.09.2015. године   
     

Конкурсна документација - Набавка грађевинског материјала
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 34/2015   
 Датум: 12.08.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 05.10.2015. године   
     

Конкурсна документација - Извођење радова на аутоматизацији система за даљинско активирање сирена за узбуњивање
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда   
 ЈН број: 35/2015   
 Датум: 14.09.2015. године   
 Одлука о додели уговора
  .pdf
 Датум: 02.10.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 12.10.2015. године   
     

Конкурсна документација - набавка добара - алата и машина.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 36/2015   
 Датум: 12.10.2015. године   
 Одлука о додели уговора
  .pdf
 Датум: 03.11.2015. године
   
 Обавештење о закљученом уговору
.doc
  
 Датум: 13.11.2015. године
   
     

Позив за достављање понуда за одржавање аутомобила типа "Фијат"
.doc
  
 Датум: 26.10.2015. године
   
     
Конкурсна документација - Реконструкција дома месне заједнице Крајишници, Лозница
.docx
  
 
Позив за достављање понуда
.docx
  
 ЈН број: 01/2015
   
 Датум: 13.11.2015. године
   
 Одлука о додели уговора  .pdf
 Датум: 24.11.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 04.12.2015. године   
     

Конкурсна документација - грађевински материјал
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 38/2015   
 Датум: 23.11.2015. године   
 Одлука о додели уговора.doc .pdf
 Датум: 18.01.2016. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 09.02.2016. године   
     

Конкурсна документација - рачунари и рачунарска опрема
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 39/2015   
 Датум: 24.11.2015. године   
 Одлука о додели уговора  .pdf
 Датум: 08.12.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 18.12.2015. године   
     

Конкурсна документација - набавка рафтинг чамца и ванбродског мотора
.docx .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 37/2015   
 Датум: 07.12.2015. године   
 Одговори на постављена питања.doc .pdf
 Датум: 10.12.2015. године   
 Одлука о додели уговора  .pdf
 Датум: 16.12.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 30.12.2015. године   

Вести
22.Јануар 2021.
Расписан јавни конкурс за ...
Расписан јавни конкурс за пројекте у области културе
Град Лозница је као и претходних година ...
22.Јануар 2021.
Вакцинисано седамсто грађана
Вакцинисано седамсто грађана
Сходно упутствима која су из Министарства за ...
19.Јануар 2021.
Иновациони центар у Лозници
Први на листи интересовања ...
18.Јануар 2021.
Успешно настављена нова ...
Са жељама и поруком градоначелника Лознице ...
13.Јануар 2021.
Заседало Градско веће
Заседало Градско веће
На заседању Градског већа у Лозници донете су ...
11.Јануар 2021.
О новој уписној политици
О новој уписној политици
О планирању уписа за нову генерацију првог ...