ObaveštenjaObaveštenja o otpočinjanju rada na pripremi propisa koje donosi Skupština grada Loznice
  

Obaveštenje o otpočinjanju rada na pripremi propisa - Odeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj
  

Obaveštenje o pripremi tehničkog dokumenta ozelenjavanja centralnih gradskih ulica
  

Obaveštenje o pristupanju izradi nacrta Odluke o utvrđivanju urbanističkih zona i sufinansiranju investicionih projekata na teritoriji grada Loznice
  

Obaveštenje o pristupanju izradi Odluke o utvrđivanju urbanističkih zona i sufinansiranju investicionih projekata na teritoriji grada Loznice
  

Obaveštenje o mogućnosti elektronske komunikacije
  

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta podzemne eksploatacije ležišta litijuma i bora „Jadar"

  
-
Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za upravljanje otpadom
  
-
Obeveštenje o izdavanju rešenja broj 501-22/2021-VI od 23..07.2021 o izdavanju Integralne dozvole za sakupljanje, skladištenje i transport neopasnog otpada
  
-
 Obeveštenje o izdavanju rešenja broj 501-48-4/2021-VI od 13.08.2021 o izdavanju Integralne dozvole za skladištenje neopasnog otpada
  

Obaveštenje o pristupanju izradi nacrta Odluke o određivanju prostora na kojem nije dozvoljeno javno okupljanje na administrativnoj teritoriji grada Loznice
 Datum prijema i objave: 29.10.2021. godine
  
-
Obaveštenje o odlaganju javnog nadmetanja za otuđenje nepokretnosti u javnoj svojini grada Loznice zakazano za 22.11.2021 u 13 časova za dan 30.11.2021 u 13 časova u sali za venčanje Gradske uprave grada Loznice.
 Datum prijema i objave: 22.11.2021. godine
  

Obaveštenje povodom održavanja izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina, raspisanih za 13. novembar 2022. godine
 Datum prijema i objave: 21.09.2022. godine
  
-
Javne rasprave o budžetu za 2023. godinu
Skupovi javne rasprave po područjima, odnosno grupi korisnika za koja su namenjena i mesto održavanja
 Datum prijema i objave: 27.10.2022. godine
  
 -

O B A V E Š T E Nj E 

Na osnovu člana 96a Statuta grada Loznice, Gradska uprava grada Loznice - Odeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj obaveštava javnost da je Komisija za usklađivanje Odluke o održavanju čistoće javnih i zelenih površina i zaštiti komunalnih objekata otpočela rad na pripremi nacrta izmena i dopuna kojima se navedena odluka aktuelizuje i usklađuje sa relevantnim propisima.

 Datum prijema i objave: 07.12.2022. godine
Vesti
03.Februar 2023.
Kreće regulacija reke Korenite
Na zajedničkom sastanku koji je u Gradskoj upravi ...
02.Februar 2023.
Za bezbedne pružne prelaze
Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović sa najbližim ...
31.Januar 2023.
Petnaest godina boravišta ...
Pre tačno 15 godina na inicijativu gradonačelnika ...
30.Januar 2023.
Nastavlja se nagrađivanje ...
Gradsko veće je usvojilo rešenje o ...
30.Januar 2023.
Sa zasedanja Gradskog veća
Na prvom ovogodišnjem zasedanju Gradskog veća u ...
12.Januar 2023.
Semafori na Vladića brdu
Semaforsku signalizaciju na gradskom području Loznice ...