Javno dostavljanje


** link ka dodatom dokumentu nalazi se na njegovoj ekstenziji (npr. .pdf, .doc, .docx...).

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
"Službeni glasnik RS", br. 18/2016

Javno dostavljanje

Član 78.

1)  Javno dostavljanje vrši se:
     a)  ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
     b)  ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
     c)  u drugim slučajevima određenim zakonom.

2)  Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

3)  Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.
Akta Jedinstvenog biračkog spiska koja nije bilo moguće uručiti - 15.10.-01.11.2022. godine
   .pdf
      

Akta Posebnog biračkog spiska koja nije bilo moguće uručiti - 15.10.-01.11.2022. godine   .pdf
Vesti
03.Februar 2023.
Kreće regulacija reke Korenite
Na zajedničkom sastanku koji je u Gradskoj upravi ...
02.Februar 2023.
Za bezbedne pružne prelaze
Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović sa najbližim ...
31.Januar 2023.
Petnaest godina boravišta ...
Pre tačno 15 godina na inicijativu gradonačelnika ...
30.Januar 2023.
Nastavlja se nagrađivanje ...
Gradsko veće je usvojilo rešenje o ...
30.Januar 2023.
Sa zasedanja Gradskog veća
Na prvom ovogodišnjem zasedanju Gradskog veća u ...
12.Januar 2023.
Semafori na Vladića brdu
Semaforsku signalizaciju na gradskom području Loznice ...