Geografski položaj

•  Evropa, jugoistočna Evropa, Srbija, zapadna Srbija;
•  Grad Loznica je pogranični grad sa Bosnom i Hercegovinom;
•  Površina 612 km2;
•  Populacija 86.413 stanovnika;
•  44° 32′ 03′′ SGŠ, 19° 13′ 17′′ IGD;
•  59% poljoprivredno zemljište, 32 % pod šumom, 9% ostalo; Saobraćajna infrastruktura

•   Glavni put:
•   E70  je 80 km udaljen od Loznice
•   Koridora 10 je takođe 80 km udaljen od Loznice;
•   Magistralni  putevi:
•   M-19 koji povezuju grad sa Beogradom i Bosnom i Hercegovinom nalazi se na 80 km od glavnog puta E70;
•   M-4 koji povezuje grad sa jugom Srbije;
•   Udaljenost od aerodroma: 110 km od Beograda  i  130 km  Sarajeva;
•  Železnica: Beograd - Ruma - Loznica povezuje grad sa Bosnom i Centralnom Srbijom;

Reljef

           
U reljefu grada Loznica ističu se tri markantne celine: na severu Cer sa Iverkom, u sredini basen Jadra sa aluvijalnom ravni Drine, i na jugu planinski venac Gučeva.

 


Klima

            Smeštena između Cera i Iverka, na severu i severoistoku, Vlašića, na istoku, Gučeva, Kostajnika i ogranaka Boranje, na jugu, a otvorena prema zapadu i severozapadu, teritorija grada Loznica topografijom podseća na ogroman amfiteatar - džinovsku potkovicu. Zaklonjena planinama i njihovim ograncima od hladnih severnih i istočnih vetrova. Loznica sa okolinom predstavlja svojevrsnu oazu župnog klimata, po kojem se primetno razlikuje od podneblja susednih predela.
            Srednja godišnja temperatura vazduha u Loznici je 11oS, stvarno trajanje sunčevog sjaja (efektivna insolacija) iznosi godišnje prosečno 2041 sat, u proseku se godišnje izluči 800 - 1000 mm padavina, a žestina vetra je relativno mala 282 ‰. S obzirom na pokazatelje može se klimat Loznice i njene okoline okarakterisati kao veoma pogodan.

Vode

            Po vodnim resursima grad Loznica je svakako među prvim u Srbiji. Njeno vodno bogatstvo je značajno i raznovrsno. Čine ga površinski vodotoci - reke, podzemne vode, obični i termo - mineralni izvori. Najznačajniji su: Drina, Jadar, Lešnica, Štira i Žeravija.

• 
Drina

•  Jadar

•  Štira

Podzemne vode i izvori

            Teritorija grada Loznica raspolaže velikim rezervama podzemnih voda. Vode su dobrog kvaliteta i najznačajniji su izvor vodosnabdevanja stanovništva i industrije Loznice i uopšte naselja u gradu.
            Najsnažniji izvori na gradskom području vezani su za rasedne pukotine na kojima vode iz dubina i sa prostranim oblastima hranjenja izbijaju na površinu. Među njima najsnažniji je izvor kod manastira Tronoša, čija je maksimalna izdašnost 5,5 l/s. Kaptiran je u česmu „Devet Jugovića", sa deset „lula" iz kojih izbijaju snažni mlazevi kristalno čiste hladne vode. Izvor je pravi dragulj i svojevrstan prirodni i kulturno - istorijski spomenik.

Termalni izvori

            Vodno bogatstvo i njegovu raznovrsnost na gradskom području upotpunjuju vode termomineralnih izvora. Pojava ovih izvora vezana je za brojne rasedne linije, kao i za nekadašnju slabo izraženu vulkansku aktivnost.
             Najznačajnije su vode Banje Koviljače, koje se javljaju u vidu više izvora, a prema sadržaju rastvorenih hemijskih elemenata svrstane su u alkalno - murijatične, gvožđevite i sumporovite. Najnovija istraživanja pokazuju da je voda Banje Koviljače HCO3, ClNa, Ca, Mg tipa, ukupne mineralizacije 1,41 g/l, temperature oko 30ºS i tvrdoće (pH) 6,6.
             Banja Badanja se nalazi na južnoj padini Iverka, u ataru sela Donja Badanja u dolini reke Cernice. U banji postoje dva izvora: „Glavni izvor" sumporovite vode i „Gvozdene vode". Temperatura vode je 15 - 18ºS, ukupne mineralizacije 0,8 g/l, tvrdoće 7,0, sa znatno povećanom radioaktivnošću.

Biljni i životinjski svet

               
Kod biljnog sveta najzačajnije su: bela vrba, pepeljasta vrba, topola, crna jova, jasen, lužnjak, hrast, beli grab, crni grab, crni jasen, bukva, bagrem i dr. Prisutne su i zajednice zeljastih biljaka: trave, livadske biljke (posebno lekovito bilje, kao npr. kantarion, kičica, hajdučica, majčina dušica i dr.), brojne vrste jestivih gljiva i poljoprivredne kulture.
            Reke na području grada Loznica spadaju u čiste tekuće vode. Naročito su čiste vode potoka i rečica koje se ulivaju u Lešnicu i Jadar, a i Drina je veoma brza i čista. Iz tog razloga se ova teritorija može smatrati za očuvanu i u pogledu bogatstva ribljim vrstama. U ovim rekama se love: som, mladica, skobalj, pastrmka, šaran, klen, mrena, lipljan, štuka, smuđ, zeka, platika i dr.
            Na teritoriji grada Loznica sreću se sisarske vrste svojstvene i drugim terenima Srbije u brdsko planinskom pojasu. Značajne za lov su: zec, lisica, veverica, vuk, srna, divlja svinja i dr. Na gradskoj teritoriji nema endemičnih vrsta.
            Oko Drine i njenih akumulacija preleću ili se kratko zadržava preko 50 vrsta ptica. Za lov su značajne: poljska jarebica, jarebica kamenjarka, prepelica, divlja patka i fazan.

Vesti
15.April 2021.
Raspisan javni poziv za dodelu ...
Grad Loznica raspisao je javni poziv za dostavljanje ...
12.April 2021.
Loznica šampion preduzetništva ...
Grad Loznica je šampion preduzetništva u 2020. godini u ...
09.April 2021.
Podeljene besplatne sadnice
Akcija podele besplatnih sadnica ...
09.April 2021.
Veliki odziv Lozničana za ...
Vakcinacija za građane bez zakazanog termina u Loznici ...
09.April 2021.
Potvrda odlične inicijative
U susret raspisivanju četiri javna ...
08.April 2021.
U Loznici sutra podela sadnica ...
Grad Loznica zajedno sa Kancelarijom za mlade Loznica će ...